Tłumaczenia


Tłumaczenia pisemne

  • tłumaczenia specjalistyczne; prawnicze, urzędowe, sądowe, podatkowe, samochodowe, naukowe, informatyczne, techniczne, fizyczne, chemiczne, medyczne, psychologiczne, instrukcje, z dziedzin wąskospecjalistycznych - po wcześniejszym uzgodnieniu, itp;
  • korekta stylistyczna i edytorska już przetłumaczonych tekstów, proof-reading;
  • pisanie / tłumaczenie CV, listów motywacyjnych; tłumaczenia zwykłe;
  • tworzenie językowych wersji stron internetowych; tłumaczenia z dziedziny reklama i media;
  • istnieje możliwość zamówienia tłumaczeń w trybie zwykłym lub przyspieszonym, po wcześniejszym uzgodnieniu;

  • Wykonujemy zarówno tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe), jak i zwykłe. Przysięgłe to wszelkie akty urodzenia, ślubu, dokumenty samochodowe i innego typu pisma, które potem trafiają do urzędów i mają pieczęci i podpisy itp. Tego typu tłumaczenia wyceniane są inaczej (patrz: cennik).Tłumaczenia ustne

  • profesjonalne tłumaczenia symultaniczne; konferencyjne;
  • tłumaczenia konsekutywne;
Copyright © 2008
Projekt i realizacje kamiln.pl