Szkoła językowa - j. angielski


Zajęcia grupowe

  • zajęcia max. w 2-osobowych grupach; nacisk na konwersacje;

Zajęcia indywidualne

Zajęcia dopasowane do konkretnych i indywidualnych potrzeb. Forma zajęć urozmaicona; materiały czerpane z książek, opracowań, gazet, internetu, etc., tak aby wykształcić zdolności porozumiewania się na każdym poziomie (rozumienie tekstu, rozumienie native speakers, czytanie, pisanie, mówienie).

  • nauka dzieci: nie uczę młodszych dzieci;
  • przygotowanie młodzieży licealnej do matury, poziom rozszerzony
  • nauka dorosłych;
  • konwersacje z dużym naciskiem na poprawną fonetykę języka angielskiego i ogólną komunikatywność;

Nie prowadzę obecnie naboru do szkoły językowej


Godzina zajęć to godzina zegarowa.

Copyright © 2008
Projekt i realizacje kamiln.pl