Tłumaczenia językowe - przysięgłe i zwykłe (patrz: tłumaczenia)

  • j. angielski;
  • j. włoski;
  • j. norweski;
  • j. niemiecki;
  • i inne


    [ul]Nauka języków (patrz: szkoła językowa)

  • język angielski;
  • łacina; przygotowanie do sprawdzianów, egzaminów, nauka od podstaw;
  • greka starożytna; przygotowanie do sprawdzianów, egzaminów, nauka od podstaw;
Copyright © 2008
Projekt i realizacje kamiln.pl