Tłumaczenia

Terminy
Tryb zwykły – powyżej 3 dni
Tryb pilny – 1-2 dni

Cennik

Za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia przyjmuje się określoną liczbę znaków ze spacjami

Teksty standardowe – 1800 znaków ze spacjami (zzs)
Teksty niestandardowe, specjalistyczne, wąskospecjalistyczne – 1500 zzs
Tłumaczenia uwierzytelnione, inaczej poświadczone (tzw. przysięgłe) – 1125 zzs

Strona rozpoczęta (przeważnie) liczona jest jako pełna.

Stawki za tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) reguluje:
Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Tryb pilny lub ekspres + 30/50/100% – w zależności od terminu tłumaczenia

Korekta tekstów w j. angielskim – wycena ustalana indywidualnie

Tłumaczenia ustne – wycena ustalana indywidualnie

Zajęcia językowe – wycena ustalana indywidualnie


Wystawiam faktury zwolnione z VAT.
Wystawiam paragony fiskalne.
Copyright © 2008
Projekt i realizacje kamiln.pl